Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afspraken over doorstroming van havo naar vwo en omgekeerd

12-5-2015

Het is van belang om in het kader van het formuleren van PTA's ook afspraken te maken over leerlingen die van havo naar vwo doorstromen of omgekeerd. Voor elke leerling geldt dat hij of zij moet voldoen aan de eisen van het examenprogramma. Soms kan het nodig zijn dat leerlingen bepaalde ontbrekende delen zelfstandig bestuderen gedurende het schooljaar of in de vakantieperiodes. 

Het kan nodig zijn voor sommige leerlingen een individueel PTA op te stellen. Sommige scholen hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om het eindcijfer in havo 5 als cijfer voor vwo 4 te laten gelden. Andere scholen laten leerlingen beoordelingen 'meenemen', als zij naar een ander niveau doorstromen, zodat zij voldoen aan de eisen van het examenprogramma. Het is dan wel noodzakelijk dat het cijfer wordt gecorrigeerd voor het verschil tussen havo- en vwo-niveau.‚Äč