Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afspraken met andere secties over het PTA

12-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​​Met betrekking tot het PTA is het wenselijk dat er tussen de natuurwetenschappelijke vaksecties en met NLT en/of ANW afspraken worden gemaakt over onder andere:

  • de wijze van toetsen van de natuurwetenschappelijke vaardigheden, waarbij bedacht moet worden of hierover afspraken per profiel of over de (natuur)profielen heen gemaakt moeten worden;
  • de aard van de toetsen en praktische opdrachten;
  • de inhoud en inroostering van NLT en/of ANW/wetenschapsoriëntatie;
  • vakoverstijgende onderdelen van het schoolprogramma.