Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Omschrijving van inhoud en vorm toetsen in PTA

19-5-2015

Het PTA moet van elk SE-onderdeel aangeven welke kennis en vaardigheden ermee getoetst worden en in welke vorm (schriftelijk, PO, practicumtoets etc.).

Voor de inhoud van een schriftelijke toets volstaat meestal een verwijzing naar een of meer hoofdstukken uit het leerboek. 
Met name bij de vaardigheidstoetsen kan het zinvol en informatief voor de leerlingen zijn om expliciet de te toetsen vaardigheden te noemen en aan te geven of er daarnaast ook kennis getoetst wordt.

Meestal zullen de leerlingen de formulering van de eindtermen uit het examenprogramma niet kennen. Een verwijzing in het PTA naar die eindtermen maakt het hen mogelijk dat na te kijken. Zo is in het voorbeeld PTA dat bij de nieuwe editie van Biologie voor Jou is gemaakt, per toets aangegeven welke eindtermen/subdomeinen erin aan de orde komen. De leerlingen moeten natuurlijk dat programma dan wel kunnen vinden (bijvoorbeeld op deze site).


 

​​