Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Herkansingsmogelijkheden in PTA

19-5-2015

​​In het PTA of het examenreglement moet vermeld staan hoe de herkansing van SE-onderdelen is geregeld. Vaak zijn daar schoolbrede afspraken over gemaakt, zoals maximaal één herkansing per SE-periode. Het is handig om in het PTA dergelijke regels te vermelden of ernaar te verwijzen​.