Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Opstellen van een PTA

12-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​​Er zijn geen officiële vormvoorschriften voor het PTA. Het PTA kan als lopende tekst of in de vorm van een tabel gepresenteerd worden. Vaak worden de gewenste vorm en de mate van detaillering in de beschrijving van de onderdelen van het PTA op schoolniveau aangegeven. De voorbeelden van PTA's waar hiernaast naar verwezen wordt laten iets van de mogelijke diversiteit zien.

Binnen de officiële kaders kan een PTA verschillende vormen hebben. Zo zijn er verschillen mogelijk ten aanzien van:

 • de indeling per leerjaar, schooljaa​r of cohort​;
 • de omschrijving van de inhoud en de vorm van de toetsen;
 • het opnemen van extra vakonderdelen;
 • het vermelden van tijdstip en duur;
 • het vermelden van de weging en de relatie met de voortgangs- en overgangstoetsen;
 • het vermelden van de herkansingsmogelijkheden.

​​