Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Het PTA

21-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is de officiële vastlegging van het schoolexamen. Het is een officieel document dat volgens het examenbesluit havo/vwo jaarlijks vóór 1 oktober dient te worden vastgesteld en het moet het in elk geval betre​​kking hebben op het desbetreffende schooljaar.​

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst en aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets.

In het PTA zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen:

  • alle onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen moeten worden getoetst;
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
  • de wijze van examinering van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
  • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
  • de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen.