Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Toegestane hulpmiddelen

12-5-2015

​​Voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens het SE zijn geen voorschriften. Dat betekent dat de regels die de school (sectie) stelt voor hulpmiddelen door de school (sectie) zelf bepaald mogen worden. Deze regels moeten wel goed met de leerlingen gecommuniceerd worden en vastgelegd zijn in het PTA en het examenreglement.
Bijvoorbeeld: u wilt een SE-toets geven waarbij u ook bepaalde rekenvaardigheden wilt toetsen. De school mag dan het gebruik van een rekenmachine hierbij verbieden. Als de sectie de leerlingen een openboektoets wil geven, mogen leerlingen hun boek gebruiken bij de toets.

Voor het centraal examen wordt elk jaar door het CvTE vastgesteld welke hulpmiddelen toegestaan zijn; dat wordt op www.examenblad.nl gepubliceerd. Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma biologie havo zijn Biodata en Binas 5e druk niet toegestaan. Binas 6e druk is wel toegestaan. 

Contactpersoon