Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Wat moet, mag en kan in het schoolexamen

12-5-2015

Wat moet in het sc​​hoolexamen

 • U moet bepaalde vakinhoud toetsen.
 • U moet bepaalde vaardigheden toetsen.
 • U moet een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opstellen.

Wat mag in​​​ het schoolexamen

 • U mag naast de verplichte vakinhoud en vaardigheden ook andere inhouden en vaardigheden toetsen.
 • U mag het onderwijs inrichten zoals u dat het beste vindt (bijvoorbeeld verdeling studielast over de jaren, volgorde onderwerpen).
 • U mag de toetsing voor het schoolexamen inrichten zo als u dat het beste vindt (aantal toetsen, tijdstip, toetsvormen, onderlinge weging).

Wat kan in het schoolexamen

 • ​U kunt een scala aan toetsvormen gebruiken in het schoolexamen, zoals posterpresentaties, practicumtoetsen, schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen.
 • U kunt de inhoud van de schoolexamens op verschillende manieren invullen, rekening houdend met de verdeling over de stof, de spreiding in moeilijkheid en de eisen aan de leerlingen.
 • U kunt op verschillende manieren uw PTA vorm en inhoud geven: van heel basaal tot heel uitgebreid.​