Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Centraal examen en schoolexamen

30-4-2015

​​​​​​​​​​​De eindtermen beschreven in het examenprogramma worden getoetst in het centraal examen en het schoolexamen.
Ongeveer 60% w​ordt centraal geëxamineerd.
Ongeveer 40% wordt alleen, maar wel verpl​​icht, in het SE getoetst.
In de tabellen is de verdeling van de eindtermen over CE en SE voor havo​ en vwo​ weergegeven.

Een school mag ervoor kiezen om meer dan de 40% aan het SE toegewezen eindtermen in het SE te toetsen, zoals onderdelen uit de CE-st​​​of en andere vakonderdelen.

Wat moet, mag en kan​​​

Voor de inrichting van het schoolexamen gelden enkele randvoorwaarden, met name voor het PTA. Maar het SE kenmerkt zich vooral door de vrijheid die er bij de inrichting is.
Lees hier meer over wat moet, ma​​g en kan in het schoolexamen.

Vernieuwing examinering

Dat nieuwe doelen in een examenprogramma kunnen leiden tot vernieuwing van de examinering zal geen verbazing wekken. Hoe die vernieuwing van de examinering tot stand komt, is echter niet makkelijk te onderkennen en te beschrijven. De centrale examens gaan niet drastisch veranderen, maar een accentverschuiving of langzame ontwikkeling in de richting van de vernieuwingen is wel degelijk te verwachten en waar te nemen.

Hoe de schoolexamens zullen veranderen is sterk afhankelijk van wat docenten aan goede voorbeelden tegenkomen. Pioniers onder docenten, docentopleiders, methodeschrijvers en anderen kunnen hier de toon zetten, terwijl ook vertrouwde en bewezen goede schoolexamenvormen zullen blijven bestaan.

​​​​​​​Enquête​

​​In 2013 hebben 110 biologiedocenten een enquête over het SE biologie ingevuld over de praktijk van het schoolexamen.