Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Deel je SE!

8-1-2019

​​​​​​​​​​​​​​​​Heb je als biologiedocent behoefte aan voorbeelden van toets-items en praktische opdrachten als onderdeel van het schoolexamen (SE)? En heb je zelf SE-items liggen die je wel wilt delen?
SLO faciliteert vanaf 2018 een maandelijkse uitwisseling volgens het halen-en-brengen-principe. Docenten die zelf iets insturen krijgen toegang tot het materiaal van anderen.
Interesse? Doe dan mee en deel je SE!

Spelregels

 • Je mailt vanaf een schooladres naar biologie-se@slo.nl. Dit om verspreiding naar leerlingen te voorkomen.
 • Je vermeldt voor welk schooltype en klas het materiaal geschikt is.
 • Je geeft aan of je over het materiaal met collega's wilt corresponderen.
 • Je ontvangt aan het eind van elke maand al het materiaal van die maand in de versie waarin het is ingestuurd. Wij veranderen er niets aan.

Toestemming

 • Door materiaal in te sturen, geef je SLO toestemming het materiaal door te sturen aan collega's.
 • Door materiaal in te sturen, geef je SLO toestemming delen uit het materiaal in de handreiking op te nemen in een passend format. Daarover nemen we altijd contact op.

Achtergrond van het idee

In deze handreiking staan voorbeelden van toetsen voor het SE. Van docenten ontvangen wij regelmatig de vraag naar meer voorbeelden van of verwijzingen naar toetsmateriaal. Wij zouden graag op die vraag ingaan en hebben daarvoor een aantal ideeën ontwikkeld. Een daarvan is het verzoek aan Cito en uitgevers om voorbeeldmateriaal beschikbaar te stellen. Dat hebben ze gedaan (zie de links onder 'Zie ook' in de rechterkolom). 
Daarnaast realiseren wij ons dat de grootste bron van SE-materiaal de docenten zelf zijn. Zij beschikken over veel materiaal dat goed werkt in de lespraktijk. Vandaar dit idee van halen en brengen.

Halen en brengen

SLO stuurt elke maand de materialen die die maand zijn ingestuurd aan de deelnemers van dit project. We veranderen niets aan het materiaal en voegen er ook geen beoordeling aan toe. Het is aan jou als deelnemer om te beoordelen of het materiaal bruikbaar is in jouw lespraktijk.
Het eerste jaar (2018) leverde helaas weinig reacties op. We doen in 2019 een nieuwe poging.

​Eerste resultaten

Gelukkig leverde 2018 wel enkele voorbeelden van docenten op. Je vindt ze onder 'Lees meer' in de rechterkolom.​