Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De evaluatie van het toetsen en het toetssysteem

1-9-2015

Bij de evaluatie van het toetsen en het toetssysteem zijn de volgende zaken van belang:

  • Een vergelijking van toetsen en toetsresultaten over meerdere jaren;
  • Verbreding van de evaluatie door collega's van andere scholen als 'kritische vriend' te vragen;
  • De evaluatie te verbreden door er leerlingen bij te betrekken.

Om bij de evaluatie van het toetsen en het toetssysteem te helpen, heeft het SLO een checklist ontwikkeld.

Naast het gebruik van de checklist zijn er andere mogelijkheden. Zo kan de vaksectie de resultaten van vergelijkbare toetsen over meerdere jaren volgen om het niveau te bewaken, of kunnen ook andere partijen bij de evaluatie betrokken worden. Voorbeelden hiervan zijn leerlingen die bij de evaluatie betrokken worden door middel van enquĂȘtes of leerlingenpanels, of docenten van andere scholen die feedback geven op toetsen, het schoolexamenprogramma en de gehanteerde werkwijze.

Het Marianum College in Groenlo is gestart met het inrichten van een kwaliteitssysteem voor het schoolexamen. Hoewel dit systeem volgens de school nog volop in ontwikkeling is, zijn er al wel interessante zaken gerealiseerd. Zo betrekt het Marianum College haar leerlingen bij het evalueren van de schoolexamens. Dat gebeurt met behulp van een vragenlijst.

Docenten van andere scholen kunnen wellicht via de vakvereniging benaderd worden. Bij de gesprekken met andere docenten, kunnen de instrumenten op deze website als uitgangspunt gebruikt worden.