Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Literatuur

30-4-2015

​Alink, N., Asselt, R. van, Braber, N. den (2012). Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de Profielvakken, Handreiking met voorbeeldmateriaal. Enschede: SLO.

Biologische Raad (2003). Biologieonderwijs: een vitaal belang. Amsterdam: KNAW.

Boersma, K.Th., Bulte, A., Krüger, J., Pieters, M. & Seller, F. (2011). Samenhang in het natuurwetenschappelijk onderwijs. Utrecht: Stichting Innovatie van Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT).

Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht-van Eekelen, A. de, Mazereeuw, M., ​Oever, L. van den & Zande, P.A.M. van der (2007). Leerlijn Biologie van 4 tot 18 jaar. Utrecht: CVBO.

Boersma, K.Th., Kamp, M.J.A., Oever, L. van den, Schalk, H.H. (2010). Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs. Utrecht: CVBO.

Delhaas, R.J., Koekkoek, H.H.M. & Akkerman, T.N. (1990). Kijk, de caleidoscoop beweegt, Keuzemogelijkheden voor waardenvormende natuur- en milieu-educatie; deel 1: theorie; deel 2: praktijk. Enschede: SLO.

Domis-Hoos, M, Kapteijn, M. & Boerwinkel, D.J. (2012). Genetica in beweging. Utrecht: NVON.

Folmer, E., Ottevanger, W., Bruning, L. & Kuiper, W. (2010). Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase: ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010. Enschede: SLO.

Kuiper, W., Folmer, E. Ottevanger, W. & Bruning, L. (2010).Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase: Samenvattend eindrapport. Enschede: SLO.

Janssen, F. (2006). BioLogen, denkgereedschap voor het biologieonderwijs. Leiden.

Margadant- van Arcken, M.J.A. & Van Kempen, M. (1990). Groen Verschiet, Natuurbeleving en natuuronderwijs bij acht tot twaalfjarige kinderen. Den Haag: SDU.

Marzano, R. & Miedema, W. (2005). Leren in vijf dimensies. Assen: Koninklijke van Gorkum.

Michels, B. (2010). Van pilot naar praktijk. Invoeringsplan nieuwe bèta-examenprogramma's. Enschede: SLO

Olofsen, F., Legierse, A. & Boschhuizen, R. (2012). Ruim en evenwichtig, oordeelsvorming in de biologieles. Utrecht: NVON.

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito.

Zande, P.A.M. van der (2011). Learners in dialogue, teacher expertise and learning in the context of genetic testing. Proefschrift Universiteit Utrecht.

Contactpersoon