Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Studielasttabel

20-4-2015

​​Met het aantal studielasturen (slu) wordt aangegeven hoe zwaar een vak weegt in het vakkenpakket van de leerling. Dit aantal klokuren (géén lesuren) omvat alle activiteiten die nodig zijn om je in dit vak te bekwamen: lessen, huiswerk, practica, excursies, praktische opdrachten, het lezen van literatuur etc. De totale studielast voor een gemiddelde leerling per jaar bedraagt 40 (weken) x 40 (klokuren per week) = gemiddeld 1600 uur. In de tweede fase omvat het havo-programma 3200 slu (4 en 5 havo), het vwo-programma 4800 slu (4, 5 en 6 vwo).

De studielast van het biologieprogramma voor havo beslaat in totaal 400 uur. Voor het vak biologie is op het vwo 480 slu beschikbaar. Daarnaast zijn voor het profielwerkstuk 80 slu gereserveerd. Het onderwerp van het profielwerkstuk is profielgeoriënteerd en kan al dan niet biologisch zijn.

Ongeveer 60% van het examenprogramma wordt centraal geëxamineerd, ongeveer 40% valt buiten het centrale examen en wordt alleen, maar wel verplicht, in het schoolexamen getoetst. Daarnaast mogen de CE-stof en andere vakonderdelen ook op het schoolexamen worden getoetst. De eventueel door de school zelf toegevoegde onderdelen mogen per kandidaat verschillen.

 Totale studielastStudielast CE (60%)Studielast SE (40%)
havo400240160
vwo480288192