Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie

Plaats van biologie in de profielen

20-4-2015
​​​​​​​​​​​​​Biologie is een verplicht vak in het profiel Natuur en Gezondheid, naast de andere verplichte profielvakken wiskunde A (of B) en scheikunde. In het profiel Natuur en Techniek is biologie een profielkeuzevak dat ter verdieping of verbreding van het profiel gekozen kan worden.
 
​​​In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is biologie een keuze-examenvak. De examenstof is voor beide profielen identiek. Het is een school toegestaan om het vak biologie, of gedeelten ervan, in het vrije deel aan te bieden.