Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Algemene informatie

21-9-2018

Kern van deze handreiking wordt gevormd door:

Ach​tergrond

In september 2013 is een nieuw exa​menprogramma biologie ingevoerd in klas 4 van havo en vwo. Een nieuw examenprogramma brengt uiteraard veranderingen met zich mee. De inhoud is geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de wetenschap en het schoolvak. Dat betekent dus een aanpassing van doelen, onderwijs en toetsing. Hoe groot die aanpassing is, hangt uiteraard af van de afstand tussen de praktijk van de docent en de beoogde praktijk bij het nieuwe examenprogramma.

Die 'beoogde praktijk' is echter helemaal niet vastomlijnd of voorgeschreven. Er is immers vrijheid van inrichting van onderwijs in Nederland. Maar dat betekent niet dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken. Integendeel, van verschillende kanten wordt docenten ondersteuning geboden bij het vormgeven van de eigen praktijk. Deze handreiking doet dat ook en verwijst daarbij ook regelmatig naar anderen. We hopen daarmee de docenten én de vernieuwing van het biologieonderwijs een goede dienst te bewijzen.

Onder 'Lees meer' schetsen we de achterliggende ged​achten van de vernieuwing en de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de voorgaande programma's. Ook gaan we in op de officiële plaats en de omvang van het vak biologie in de profielen.​