Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afstemming met wetenschapsoriëntatie

12-5-2015

Bij het veranderen van de status van het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) op de havo in 2007 van een vak in het verplichte gemeenschappelijke deel van de N-profielen naar een vak in het vrije deel, is er aan de havo-examenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken het ANW-domein B: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek toegevoegd (A2). Daarvoor waren toen officieel 40 slu geoormerkt. De bedoeling was de kern van ANW te laten 'indalen' in de andere vakken.
In de nieuwe examenprogramma's zijn deze doelen niet meer zo uitgebreid opgenomen, maar verwoord in de vaardigheid Kennisontwikkeling en toepassing (havo A16, vwo A15).

In 2014 is ook voor vwo de verplichte status van ANW vervallen, onder andere met het argument dat het inmiddels in de eindtermen van de vakken is opgenomen. Dat betekent dat wetenschapsoriëntatie - of hoe deze doelen ook genoemd worden - ook op het vwo een plaats binnen de vakken moet krijgen. Daar zijn verschillende arrangementen voor mogelijk. Deze zijn beschreven op www.wetenschapsorientatie.slo.nl​.

Het vak biologie biedt veel mogelijkheden om in te zoomen op historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en technologie, bijvoorbeeld:

  • ontwikkeling van biomedische toepassingen, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend;
  • ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu;
  • historische ontwikkeling van het wereldbeeld in het perspectief van de periode.