Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afstemming met O&O

12-5-2015

Onderzoek en ontwerpen (O&O) is een nieuw examenvak voor technasia. Opdrachten (altijd in projectvorm) binnen O&O zijn gebaseerd op concrete en realistische vraagstukken uit de praktijk van hogeropgeleide bèta's en technici. Bij O&O ligt de nadruk minder op cognitieve aspecten en meer op de beroepspraktijk en de daarbinnen benodigde vaardigheden dan bij de andere natuurweten­schap­pe­­lijke vakken. De vaardigheden vertonen in de verschillende vakken wel sterke overeenkomsten. De subdomeinen A1 t/m A9 zijn (in een iets andere formulering) ook onderdeel van het examenprogramma O&O.

Benodigde kennis

In de projecten die leerlingen binnen O&O uitvoeren gebruiken zij kennis uit natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. Welke kennis dat is, hangt af van de projecten en is dus niet in algemene termen vast te leggen. Het kan dan ook voorkomen dat leerlingen die met een project bezig zijn een beroep doen op hun kennis van biologie, maar ook dat ze kennis nodig hebben die verdergaat dan in het examenprogramma opgenomen is. Daar ligt een uitdaging voor de biologiedocent om de leerlingen op het juiste spoor te zetten.