Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afstemming met NLT

12-5-2015

Er is sprake van een groot raakvlak met, dan wel overlap tussen biologie en het vak natuur, leven en technologie (NLT). In NLT-modules​ komen concepten aan de orde die ook bij biologie behandeld worden. Een voorbeeld is kennis over DNA, die in veel NLT-modules een rol speelt. Doordat een school vrij is om een volgorde te kiezen in NLT-modules, is er voor de docenten biologie en NLT in principe de keuze om deze overlappende kennis eerst in de NLT-module of eerst bij biologie aan bod te laten komen. Dat vereist wel puzzelwerk, waarvan het bovendien onzeker is of de puzzel sluitend gemaakt kan worden. Voor een goed begrip is het bovendien bevorderlijk dat de leerling een concept op meerdere momenten en in meerdere contexten tegenkomt, mits er geen tegenstrijdige informatie wordt gegeven en er naar elkaar verwezen wordt.

De raakvlakken c.q. overlap zal met name kunnen optreden bij de NLT-domeinen A (Vaardigheden), C (Aarde, natuur [en heelal, vwo]), D (Gezondheid en veiligheid) en F (Fundamenten van natuurwetenschap en technologie [vwo]).​