Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Voorbeelden van schriftelijke toetsen

23-10-2018

​​​​​​​​​​​De voorbeelden ​​​​​van schriftelijke toetsen of toetsopgaven komen uit vijf bronnen:

 • Cito heeft voorbeelden ​ter beschikking gesteld van opgaven die in het centraal examen opgenomen zouden hebben kunnen zijn.

 • De uitgevers Malmberg (Biologie voor Jou) en Noordhoff (Nectar) hebben voorbeeldopgaven voor schoolexamens ter beschikking gesteld.

 • De pilotscholen die het examenprogramma hebben uitgeprobeerd (2006-2010) hebben voorbeelden van contexttoetsen bij de pilotmodules geconstrueerd.

 • In het project D​​eel je SE!​ hebben docenten eigen schoolexamens of opgaven daaruit ingestuurd.

 • In het project Kwaliteitsborging Schoolexamens Biologie (2013-2104) hebben de docenten schoolexamens ​(bij het o​​ude programma) gedeeld, bekeken en becomm​entarieerd.