Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Toetsen in het schoolexamen

24-5-2016

Het eindexamen voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo bestaat uit een centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) en een schoolexamen (SE). De school is verantwoordelijk voor de schoolexamens van in ieder geval de vier keuzevakken. Ook over de profielmodulen mogen voorafgaand aan het CSPE schoolexamens afgenomen worden.

Scholen stellen een PTA op waarin onder andere duidelijk gemaakt wordt wat, wanneer en op welke wijze getoetst wordt en maken toetsen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per keuzevak of indien gewenst profielmodulen. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.