Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Kenmerken van een goed LOB

12-5-2016

Een goede LOB biedt leerlingen (zo veel mogelijk) realistische ervaringen bij voorkeur buiten de school. De activiteit is erop gericht leerlingen een betekenisvolle ervaring te geven. Door reflectie leren leerlingen betekenis te geven aan de ervaringen.

LOB is ervaringsgericht: leerlingen zijn actief bezig, bij voorkeur in een praktijksituatie. Soms ligt de nadruk meer op de oriƫntatie, bijvoorbeeld als leerlingen in gesprek gaan met beroepsbeoefenaren over het werk. Andere keren ligt de nadruk meer op beroepsvaardigheden doordat leerlingen een zinvolle bijdrage leveren in een (gesimuleerd) werkproces.

De activiteiten die leerlingen ondernemen houden rekening met de interesse en de vraag van de leerling. En er is altijd sprake van (een vorm van) reflectie waardoor de leerling betekenis geeft aan de ervaring en daarna een volgende stap kan zetten in het loopbaanproces.