Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Onderwijstijd

22-4-2016

Het examenprogramma van de leerling bestaande uit een profielvak en vier keuzevakken, zijn ontwikkeld voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo en voor  om en nabij  800 klokuur. Ongeveer 50% van de onderwijstijd van het beroepsgerichte programma kan besteed worden aan het profielvak. De andere tijd kan besteed worden aan de keuzevakken. De hier genoemde hoeveelheid onderwijstijd is slechts richtinggevend. Scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze willen besteden aan de beroepsgerichte vakken. Meer of minder dan 800 uur is ook mogelijk. Over de verhouding van tijd tussen profielvak en keuzevakken mag de school beslissen.

profielvak en keuzevakken verhouding.jpg