Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Doelen van de vernieuwing

22-4-2016

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod:

 • aantrekkelijk, door een verbeterde aansluiting en door programma's die passen bij actuele ontwikkelingen;
 • toekomstbestendig, door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen.

Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen.