Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Het schrijven van een PTA

22-4-2016

​In het PTA moeten in ieder geval de volgende onderdelen worden opgenomen:

 1. de periode waarin of het moment waarop waarin de schoolexamentoets wordt afgenomen;
 2. de verwijzing naar de eindtermen uit het examenprogramma waarop de toets betrekking heeft;
 3. een beschrijving van de inhoud van elke schoolexamentoets;
 4. de vorm van elke schoolexamentoets (mondeling, schriftelijk, praktisch);
 5. de herkansbaarheid van elke schoolexamentoets;
 6. de weging van elke schoolexamentoets;
 7. de berekening van het cijfer van elke schoolexamentoets.

 

​ ​ ​PTA < naam profielvak en/of keuzevak >                                                    Leerweg:
​12​​3​4​5​6
Periode

Eindtermen
Wat moet je kennen en kunnen?
(Kopieer de eindtermen uit profielvak en/of keuzevakken)

Inhoud
onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?
Toetsvorm
Herkansing
ja / nee
Weging
7 ​ ​ ​ ​ ​Berekening cijfer schoolexamen

 

Contactpersoon