Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Algemene informatie

24-5-2016

Scholen, vaksecties en leraren hebben veel ruimte om op basis van het examenprogramma het schoolexamen van (het profielvak en) de keuzevakken naar eigen inzicht in te richten. SLO maakt voor alle examenvakken handreikingen voor het schoolexamen. Deze handreikingen zijn bedoeld om scholen en vaksecties te ondersteunen bij de inrichting van het onderwijs en het schoolexamenprogramma. In de handreikingen legt SLO uit welke mogelijkheden er zijn, welke keuzes gemaakt kunnen worden en waarmee rekening gehouden dient te worden bij de inrichting van het schoolexamen. Ook worden suggesties gegeven voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en biedt SLO hulpmiddelen aan die bij de inrichting van het schoolexamen gebruikt kunnen worden.
De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties en hebben geen verplichtend karakter.

Leeswijzer

De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Verdieping en praktijkvoorbeelden zijn toegankelijk via een menu aan de rechterkant. Daar staan ook links naar relevante bronnen en sites.

Contactpersoon