Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Beeldende vorming vmbo
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens

Het examenprogramma

21-9-2018

​Het examenprogramma beeldende vorming bestaat voor gl en tl-leerlingen, naast een preambule van 6 algemene onderwijsdoelen, uit 8 exameneenheden en 3 exameneenheden voor het verrijkingsdeel.

Preambule: 6 algemene onderwijsdoelen 
1Werken aan vakoverstijgende thema's  
2Leren uitvoeren  
3Leren leren  
4Leren communiceren  
5Leren reflecteren op het leer- en werkproces  
6Leren reflecteren op de toekomst  


De beeldende vakken kennen – naast een schoolexamen (SE) zowel een centraal schriftelijk (CSE) als een centraal praktisch examen (CPE). Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel (code BV/K) en een verrijkingsdeel (code BV/V) en is gegroepeerd rond exameneenheden. Exameneenheden zijn uitgewerkt in eindtermen. De exameneenheden zijn vermeld in onderstaand schema. In de rechterkolommen is aangegeven in welk type examen ze getoetst worden. Exameneenheden die in een centraal examen getoetst worden mogen ook in een schoolexamen getoetst worden als dat is opgenomen in het PTA.

CodeExameneenheidGTCPECSEmoet
op SE

mag
op SE

BV/K/1Oriëntatie op leren en werkenx  x 
BV/K/2Basisvaardighedenx  x 
BV/K/3Leervaardigheden in de beeldende vakkenx xx 
BV/K/4Beeldend werk, productiefx  x 
BV/K/5Werkproces, productiefx  x 
BV/K/6Middelen, productiefx  x 
BV/K/7Beschouwen – eigen werk, reflectiefx  x 
BV/K/8Beschouwen – werken van anderen, reflectief x x x
 Verrijkingsdeel     
BV/V/1Eindopdracht, productief en reflectiefxx  x
BV/V/2Verwerven, verwerken en verstrekken van informatiex  x 
BV/V/3Vaardigheden in samenhangxx  x

 

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

  • Concreet vorm en inhoud geven aan het schoolexamen aan de hand van de globale eindtermen;
  • Accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • Kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met mbo, bedrijven en instellingen in de regio.

Het volledige en actuele examenprogramma is te downloaden op de website van het CvTE: examenblad. Hier vindt u ook de meest recente versie van de syllabus beeldende vorming vmbo.