Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Het maken van schoolexamens

25-5-2016

In deze handreiking hebben we in het voorbeeldlesmateriaal veel suggesties gedaan voor andere manieren van toetsing (anders dan het schriftelijke tentamen). Deze voorbeelden zijn te vinden bij het onderdeel 'de eindtermen van het schoolexamen'. In het kalenderjaar 2017 wordt dit onderdeel nog verder uitgediept om zo de mogelijkheden voor vernieuwing/actualisering nog groter te maken. Mocht u op dit vlak suggesties hebben, dan kunt u deze mailen naar de contactpersoon van SLO, zodat uw suggesties in deze handreiking kunnen worden opgenomen.