Vakgebied
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Financiële life events

3-9-2015

'Financiële life events leerlingen' gekoppeld aan leerinhouden Bedrijfseconomie

 

Financiële  life events zijn gebeurtenissen in het leven van jonge mensen die allerlei gevolgen hebben van zowel financiële als niet-financiële aard. Deze events zijn gekopppeld aan zes aandachtsgebieden en vormen de basis voor de inhoud die valt onder domein B van het examenprogramma bedrijfseconomie, vallend onder de noemer financiële zelfredzaamheid:

 

 • Gezin, wonen en gezinssamenstelling
 • Werk, inkomen en geld verdienen
 • Kopen en verkopen van producten en diensten
 • Risico's en verzekeren
 • Sparen en lenen
 • Ondernemen, investeren en beleggen

 

Onderstaand een opsomming van allerlei events die zich voor kunnen doenen in het leven van jonge mensen en waar een meerdere financiele consequenties aan vast zitten. Deze zijn weer onder te brengen in bovenstaande aandachtsgebieden.

 

Mijn ouders gaan trouwen

​Mijn ouders gaan scheiden

Mijn ouders liggen in een vechtscheiding

Mijn vader raakt zijn baan kwijt en wordt werkloos

Mijn moeder raakt haar baan kwijt en wordt werkloos

Ik ga een abonnement afsluiten voor mijn mobiele telefoon

Ik koop een brommer

Ik ga studeren

Ik ga samenwonen

Ik ga op kamers

Ik ga een eigen bedrijfje starten

Mijn vader zijn bedrijf gaat failliet

Ik ga mijn eerste eigen website maken

Ik krijg een broertje of zusje

Mijn vader heeft een nieuwe vriendin en gaat samenwonen

Mijn moeder heeft een nieuwe vriend en gaat samenwonen

Ik ga voor het eerst werken (bijbaantje)

Ik raak arbeidsongeschikt

Ik moet een zorgverzekering uitkiezen

Ik wil mijn brommer verzekeren

Ik moet mijn eigen risico bepalen

Mijn belbundel is halverwege de maand op

Ik spaar voor later

Ik sta voor het eerst rood

Ik koop mijn spullen via internet

Ik val van de trap en breek mijn been

Ik drink op zaterdagavond zoveel dat ik in coma beland

Op mijn 18e ga ik een wereldreis maken

Ik ga beleggen in aandelen

Ik ga beleggen in  opties

Ik wil beleggen maar zo min mogelijk risico lopen

Ik wil op mijn 18e een auto kopen

Ik zak twee keer voor mijn eindexamen

Ik word profvoetballer

Ik ben zwanger

Mijn opa is overleden

Mijn vader is overleden

Ik wil op mijn 40e stoppen met werken

Ik ga graag naar Hett casino

Inhoud persoonlijke financiële zelfredzaamheid

 

11.  De kandidaat kan  vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en (financieel) onderbouwde keuzes maken.

 

Eindtermen:

bij de keuze voor een opleiding  (niet-)financiële overwegingen als

 •       een opleiding is  een investeringsvraagstuk
 •       het belang van een opleiding voor het individu en voor de samenleving, uitleggen.

keuzes met betrekking tot verzekeren, lenen, sparen en beleggen financieel uitleggen.

de voordelen en de nadelen van zich wel of niet verzekeren uitleggen.

het onderscheid tussen een levensverzekering en een schadeverzekering noemen.

het verschil tussen consumptief krediet en hypothecair krediet noemen.

de financiële gevolgen van krediet voor de kredietontvanger, noemen.

de periodieke interestbedragen, de periodieke aflossingsbedragen en de schuldrest bij de vormen van consumptief krediet en hypothecair krediet berekenen

het verschil tussen enkelvoudige - en samengestelde interest uitleggen.

de interest op basis van enkelvoudige interest berekenen.

de contante waarde en de eindwaarde van een reeks berekenen op basis van samengestelde interest.

de voordelen en de nadelen van het verschil tussen vrijwillig sparen en verplicht sparen uitleggen.

de verplichte spaarvorm van het bedrijfspensioen noemen

de verschillende vrijwillige spaarvormen als vrij opneembaar en niet vrij opneembaar noemen.

de vermogenstitels waarin belegd kan worden: aandelen, obligaties en beleggingsfondsen noemen

de verschillen in risico en rendement tussen de vermogenstitels uitleggen

 

Begrippen:

 • Levensverzekering, schadeverzekeringen
 • consumptief krediet, hypothecair krediet
 • rente - en aflossingsverplichtingen
 • financiële gevolgen
 • enkelvoudige - en samengestelde interest
 • contante waarde, eindwaarde
 • direct opneembare en niet-direct opneembare spaartegoeden
 • bedrijfspensioen als een vorm van verplicht sparen
 • aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, effectenbeurs

 

de keuze voor het huren of kopen van een woonhuis financieel analyseren

de functie van de verschillende partijen op de hypotheekmarkt noemen.

de vormen van hypothecair krediet:  lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek noemen.

de voor- en nadelen van de genoemde hypotheekvormen noemen met betrekking tot de rente- en aflossingsverplichting  voor de hypotheekgever.

de financiële gevolgen, inclusief de fiscale, van de genoemde hypotheekvormen voor de hypotheekgever uitleggen.

 

 • bank
 • hypotheekadviseur
 • makelaar
 • notaris
   
 • lineaire hypotheek
 • annuïteitenhypotheek

 

financiële en wettelijke consequenties van samenwonen, trouwen, scheiden, schenken en erven  noemen

verschillende registratievormen voor samenwonen noemen.

verschillen tussen "huwelijkse voorwaarden" en " in gemeenschap van goederen" noemen.

wettelijke consequenties van scheiden op het gebied van scheidingsprocedure,  partnerpensioenrechten en alimentatie  noemen.

wettelijke en fiscale consequenties inzake schenking als gevolg van de schenkovereenkomst noemen.

wettelijke en fiscale consequenties inzake erven op het gebied van erfgerechtigden,  aanvaarden  of verwerpen van de erfenis en de successierechten noemen.

 

 • in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden
 • scheidingsprocedure
 • partnerpensioenrechten
 • alimentatie / onderhoudsverplichting,
 • overeenkomst om niet, onder bewind
 • uitsluitingsclausule
 • schenkbelasting, belastingvrijstelling
 • vrijstellingen bij schenkingen aan ANBI
 • testament, erfgenamen
 • onterven, legitieme portie, verwerpen,
 • aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving / beneficiair aanvaarden
 • zuiver aanvaarden
 • successierechten

 

 

​ 

Contactpersoon