Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Subdomein B1 Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

2-9-2015

De kandidaat kan vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en (financieel) onderbouwde keuzes maken.

​​​

Dit domein start vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling. In het leven van elk mens kunnen belangrijke financiële gebeurtenissen worden onderscheiden, zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een huis, pensioen- en vermogensopbouw en de financiële en fiscale consequenties van trouwen, overige vormen van geregistreerd partnerschap, scheiden, erven en schenken. Bij elk van deze gebeurtenissen zal de leerling kennis nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken. Financiële zelfredzaamheid is hierbij van groot belang en komen bij verschillende financiele life events aan de orde (zie lees meer).  ​​