Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

De eindtermen van het schoolexamen

18-8-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​Veertig procent van de eindtermen van de examenprogramma's wordt alleen in het schoolexamen getoetst. Bij de beschrijving van de domeinen kunt u zien welke dat zijn. Of u kunt het overzicht downloaden via het rechtermenu.

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

  • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

In onderstaand tabel is de verdeling van de eindtermen over SE (voor zowel havo als vwo, behalve subdomein E3) weergegeven. Daarbij zijn de onderdelen C1, D1, E1 en E3 en H verder uitgewerkt (zie menu rechterzijde). Hierin zijn de eindtermen op basis van het rapport Boot door een groep docenten uitgewerkt en met voorbeeldmateriaal geïllustreerd. Deze groep kwam in 2016 bijeen en bestond uit acht docenten en een SLO-medewerker, twee docenten waren lid van het sectiebestuur bedrijfseconomie van de VECON.

​ verplicht te toetsen via het schoolexamen
domein A VaardighedenJA
domein B Van persoon naar rechtspersoon JA

domein C Interne organisatie en personeelsbeleid

-subdomein C1

-subdomein C2

 

JA

NEEN

domein D Investeren en financieren

- subdomein D1

- subdomein D2

 

JA

NEEN

domein E Marketing

- subdomein E1

- subdomein E2

- subdomein E3 (alleen vwo)

 

JA

NEEN

JA

domein F Financieel beheer

- subdomein F1

- subdomein F2

 

NEEN

NEEN

domein G VerslaggevingNEEN
domein H KeuzeonderwerpenJA