Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Toetsen in het schoolexamen

21-9-2018

​U vindt hier suggesties voor de invulling van het schoolexamen​​​​, zowel wat de leerstof als de toetsing betreft:

  • een uitwerking van de eindtermen van het schoolexamen, met een omschrijving van de doelen, eventuele contexten en 'inhouden';
  • onderdelen naar keuze van de school: u kunt de stof voor het SE uitbreiden met eigen keuzes;
  • criteria, tips en voorbeelden voor het maken van schoolexamens;
  • een checklist voor de kwaliteit van het schoolexamen.

De eindtermen die alleen in het schoolexamen aan bod komen zijn in deze handreiking door SLO voorzien van een toelichting en suggesties voor te hanteren financiële events, lesmateriaal en toetsing. Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, kortom: van een handreiking.

Daarbij willen we nadrukkelijk vermelden dat in het schoolexamen, in tegenstelling tot in het centraal examen, meer ruimte is om behalve cognitieve vaardigheden ook andere vaardigheden systematisch te toetsen. Als dergelijke opdrachten goed ontwikkeld zijn, kunnen ze een grote motiverende werking hebben en kunnen ze langer beklijven.

Voor wat betreft voorbeelden van toetsing op het gebied van het centraal examen verwijzen we naar de website van het CvTE.