Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Voorbeelden van PTA's

4-9-2017

​Voorbeelden van PTA's zullen we op deze site plaatsen, zo gauw de uitgeverijen hun lesmethoden gereed hebben. Dit omdat we veronderstellen dat het gros van de scholen met een concrete lesmethode zal gaan werken en op grond daarvan tot een jaarindeling zullen komen.

Het is bij dit alles goed om te beseffen dat op basis van het nieuwe domein B er binnen het huidige programma straks een herschikking zal komen. Een deel van de scholen zal het huidige PTA van M&O als uitgangspunt nemen om een nieuw PTA op te stellen. Scholen die juist het nieuwe programma als aanknopingspunt zien om het programma te veranderen, kunnen mede door de komst van domein B bijvoorbeeld kiezen voor een concentrische opbouw, waarbij veel aandacht is voor vaardigheden (domein A). ​​