Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Uren en periodisering

1-6-2016

​​Om het aantal schoolexamenonderdelen en de verdeling ervan binnen en tussen de leerjaren te kunnen vaststellen, is duidelijkheid nodig over een aantal zaken, bijvoorbeeld:

  • de verdeling van de slu's voor bedrijfseconomie (320 voor havo en 440 voor vwo) over het vierde en vijfde leerjaar van havo dan wel het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vwo; deze verdeling is afhankelijk van het aantal lesuren bedrijfseconomie in de opeenvolgende schooljaren;
  • de indeling van het schooljaar in periodes;
  • de ruimte voor studiebegeleidingsuren, Z-uren en keuzewerktijd;
  • eventuele lesvrije toetsweken.