Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Schoolbrede afspraken over toetsing

1-6-2016

Vaak zijn er schoolbrede afspraken die als vastgestelde randvoorwaarden voor het PTA voor bedrijfseconomie gelden. Een belangrijke overweging die vaak op schoolniveau gemaakt wordt, is of het schoolexamen over leerjaar 4, 5 en/of 6 verspreid wordt. Een spreiding over alle leerjaren van de tweede fase kan de examendruk in het laatste leerjaar verminderen, maar verplaatst die druk dan naar de voorexamenjaren. Een grotere spreiding geeft ruimte voor meer, qua leerstof minder omvangrijke toetsen, maar meer afn​amemomenten brengen vaker examenstress teweeg.

Voortgangstoetsen​

Een vraag die daarmee samenhangt, is hoe de schoolexamenonderdelen zich verhouden tot voortgangstoetsen. Hoe is de voortgangsrapportage geregeld, hoeveel rapporten worden er gegeven en wanneer? Op welke gronden vindt bevordering naar een volgend schooljaar plaats?

Mogelijk gelden de schoolexamenonderdelen ook als voortgangstoets, naast toetsen die geen deel uitmaken van het SE. Zo'n examenonderdeel geldt dan ook als voortgangstoets, maar krijgt soms een ander gewicht, waardoor er voor de verschillende doelen verschillende cijfers gegeven moeten worden.

Afstemming

Het is in het belang van de leerlingen dat binnen de jaarlaag afstemming is over onder andere:

  • de spreiding van schriftelijke toetsen en praktische opdrachten over het schooljaar;
  • de koppeling met examenonderdelen van andere vakken;
  • het aantal dagen lesuitval door schoolgebonden buitenschoolse activiteiten als werkweken, internationale uitwisseling, cultuurreizen, sporttoernooien, excursies, verlof voor eigen bijscholing, vergaderingen et cetera;
  • het toetsen van de algemene vaardigheden uit domein A zoals taalvaardigheden, informatievaardigheden, et cetera;
  • de organisatie van oriëntatie op studie en beroep en de rol van de vakken daarin.  

Ook is het van belang rekening te houden met de manier waarop de herkansing van onderdelen van het schoolexamen schoolbreed geregeld is. Hoe vaak is herkansen toegestaan en wanneer vinden de herkansingen plaats?