Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Mate van detaillering van het PTA

1-6-2016

Het PTA mag globaal worden beschreven, maar dan moet later wel door middel van gedetailleerde studiewijzers of aanwijzingsbrieven de precieze inhoud en werkwijze aan leerlingen duidelijk gemaakt worden. In de studiewijzer kan dan gedetailleerd worden opgenomen welke pagina's, opgaven, schema's uit het leerboek, video's, aantekeningen en andere bronnen tot de stof voor deze toets behoren.

Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

Als de school kiest voor het opnemen van andere vakonderdelen, volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld 'door de vaksectie te bepalen thema, actualiteitsopdracht, verbredingsopdracht of verdiepingsopdracht'.

Het is niet aan te bevelen om in het PTA op te nemen 'door leerling te bepalen thema', ook al is de school voornemens om leerlingen de ruimte te geven eigen keuzes te maken. Het PTA is een wettelijke regeling en vermeden moet worden dat ouders en/of leerlingen met het PTA in de hand de weg naar de rechter zoeken om af te dwingen dat hun zoon of dochter een thema voor het schoolexamen mag kiezen dat niet aan de criteria van de vaksectie/docent voldoet.‚Äč