Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Inrichting van het vak op school

1-6-2016

De opbouw van het PTA qua inhoud, volgorde en toetsvormen hangt uiteraard in hoge mate samen met de inhoud, volgorde en werkvormen van het (bedrijfs-) economisch onderwijs op de school. Als er veel aandacht besteed wordt aan vaardigheden, ligt het opnemen van een praktische opdracht in het PTA voor de hand.  Hierbij valt ook te denken aan het accent dat de school op ondernemen wil leggen of op bijvoorbeeld ICT-toepassingen.

De inrichting van het PTA zal dan ook medebepaald worden door de lesmethode die de leerlingen gebruiken, de overige informatiebronnen, de periode-inrichting van het onderwijs (bijvoorbeeld speciale projectweken) en eventueel niet-methodegebonden lesmateriaal.