Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Omschrijving van inhoud en vorm

1-6-2016

Het PTA moet van elk SE-onderdeel aangeven welke kennis en vaardigheden ermee getoetst worden en in welke vorm (schriftelijk, PO, computeropdracht, presentatie et cetera).

Voor de inhoud van een schriftelijke toets volstaat meestal een verwijzing naar een of meer hoofdstukken uit het leerboek.
Met name bij de vaardigheidstoetsen kan het zinvol en informatief voor de leerlingen zijn om expliciet de te toetsen vaardigheden te noemen en aan te geven of er daarnaast ook kennis getoetst wordt.
​Meestal zullen de leerlingen de formulering van de eindtermen uit het examenprogramma niet kennen. Een verwijzing in het PTA naar die eindtermen maakt het voor hen mogelijk dat na te kijken.