Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Informatie per leerjaar, schooljaar of cohort

1-6-2016

In het PTA moeten minimaal de onderdelen van het schoolexamen voor het komende schooljaar beschreven staan. Een PTA bedrijfseconomie voor 4 havo beschrijft dus minimaal de SE-onderdelen voor deze groep(en) in dit schooljaar. Voor 5 havo wordt dan een apart PTA gemaakt.

Het PTA mag echter ook de SE-onderdelen voor alle leerjaren omvatten. Dat kan op twee manieren:

  1. de SE-onderdelen voor klas 4, klas 5 en klas 6 van hetzelfde schooljaar, dus voor verschillende cohorten in één PTA; 
  2. de SE-onderdelen voor één cohort in één PTA, dus voor dit schooljaar en het volgende. Bij de beschrijving van de latere jaren kan eventueel 'onder voorbehoud' toegevoegd worden. Op deze manier krijgen de leerlingen aan het begin van de bovenbouw een compleet overzicht van hun schoolexamen.