Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het PTA

21-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

​​​​​Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is de officiële vastlegging van het schoolexamen. Het is een officieel document dat volgens het examenbesluit havo/vwo jaarlijks vóór 1 oktober dient te worden vastgesteld en het moet het in elk geval betrekking te hebben op het betreffende schooljaar.

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment wordt getoetst en aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets.

In het PTA zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen:

 • ​​alle onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen moeten worden getoetst of behandeld;
 • een (beknopte) beschrijving van de onderdelen van het schoolexamen;
 • de wijze van toetsing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
 • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
 • de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen.

In de downloads staat een met docenten ontwikkelde checklist over het opstellen van het PTA en het nieuwe programma bedrijfseconomie.

Tevens is een voorbeeld PTA voor de havo en Vwo te vinden. Deze zijn onafhankelijk van de lesmethoden ontwikkeld. De lesmethoden zullen ongetwijfeld ook voorbeelden bieden (en dan gekoppeld aankaternen/ hoofdstukken).