Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Schematische weergave examenprogramma

15-3-2018

​​​​

Let op: de bovenstaande lijn B kan nog worden uitgesplitst richting de drie personen / persoonsvormen. Het start met de privépersoon (B1), deze richt mogelijk een onderneming op (B2) - of is als ondernemer betrokken bij een eenmanszaak (B3) of is anderszins betrokken bij een rechtspersoon (B4). Zie hiervoor de grafische weergave waarin domein B verder is uitgesplitst.