Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Literatuur

24-5-2016

​Voor wat betreft onderwijskundige publicaties verwijzen we naar de site van SLO zelf. Daarbij kan via de diverse sites toegang worden verkregen tot rapporten, waarin de nodige literatuurverwijzingen te vinden zijn. De site over 21e eeuwse vaardigheden is hierbij een mooie ingang om vaardigheden meer verdiepend te bestuderen. 

Als het om de bedrijfseconomische inhoud gaat, zijn er tal van (gespecialiseerde) uitgeverijen die materiaal aanbieden. In algemene zin kan het aardig zijn om de publicaties van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid​ te volgen en die van de sociaal economische raad. Via dergelijke publicaties kunnen bepaalde onderwerpen die op bedrijfseconomisch gebied spelen meer 'trendmatig en structureel' worden geduid. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de betekenis van robotisering en het klimaatvraagstuk.