Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Algemeen lesmateriaal

25-5-2016

​​De uitgevers van de huidige lesmethoden M en O zijn van de wijzigingen/vernieuwingen op de hoogte gesteld. Zij zullen hun lesmethoden gegeven de veranderingen aanpassen. Ook andere uitgevers of aanbieders van delen van lesmateriaal hebben zich van de vernieuwingen op de hoogte kunnen stellen. De mate waarin digitalisering van het onderwijs hierin gestalte krijgt of kan krijgen, moeten we afwachten.

Verder is er lesmateriaal te vinden via het digitale wikiwijsleermiddelplein. Indien men zelf leermiddelen wil delen via dit medium is het goed om de daarbij behorende criteria te lezen. Een ander verzamelplein van leermateriaal, maar dan gericht op de relatie met natuur- en duurzaamheidseducatie is die van groengelinkt.

Voor games verwijzen we verder nog naar het centraal bureau voor de levensmiddelen handel met hun spel supermarktmanager en de VECON met de business game.

Contactpersoon