Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Algemene informatie

21-9-2018

​​​​Nieuw programma bedrijfseconomie

In augustus 2018 is het nieuwe examenprogramma 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid' (hierna te noemen: bedrijfseconomie) ingevoerd in de klassen 4 van havo en vwo. De inhoud is geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de wetenschap, de maatschappij en het vak. Deze veranderingen worden in het geval van het schoolvak het meest manifest op het gebied van ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Een nieuw examenprogramma brengt uiteraard veranderingen met zich mee.

In deze digitale handreiking voor het schoolexamen schetsen we de achterliggende gedachten van de vernieuwing en de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het oude programma M&O. Ook gaan we in op de officiële plaats en omvang van het vak bedrijfseconomie in de profielen. Zoals gezegd, is dit document een handreiking. De 'beoogde praktijk' is – ook vanwege de vrijheid van inrichting van onderwijs – in Nederland niet vast omlijnd of voorgeschreven. Deze handreiking is bedoeld om binnen deze inrichting ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van suggesties.

In de rechter kolom vindt u onder informatie-update actuele informatie omtrent de invoering van het nieuwe examenprogramma. De eerste update is van maart 2018 - ook staat daar de Link naar de eerste digitale vragenlijst in het kader van de monitoring. Deze vragenlijst staat tot 21 januari 2019 open.

U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Bedrijfseconomie.

Wat bevat deze digitale h​andreiking?

Kern van deze handreiking bedrijfseconomie wordt gevormd door:

Meest relevant zijn: de toelichtingen op domein C / D / E plus de voorbeeldmatige uitwerkingen hiervan in downloads op deze pagina's + de toelichting bij domein H (keuzeonderwerpen) en de voorbeelden hierbij in downloads, plus de illustratie van domein B (en de kadering van de diverse domeinen) en de voorbeeldmatige lesuitwerking bij B1 (weer als download). Waarbij nogmaals gezegd het suggesties betreft en dat het aan de school, de vaksectie, de docent is om de keuzen te maken, ook als het gaat om diepgang van de uitwerking van de onderwerpen. In deze handreiking willen we daarom in voorbeeldmatige zin vooral ook meer bieden: dan valt er namelijk iets te kiezen!

Toelichting op vormgeving digitale handreiking

Het overzicht van de verschillende inhouden treft u aan in het linkermenu. De inhoud van een bepaalde pagina (zoals hier de inleiding) wordt toegelicht in de vorm van items onder 'lees meer' in het rechtermenu.

Voorlichting derde klassen

Mocht u in de derde klassen voorlichting willen geven en op zoek zijn naar een voorbeeldtekst, dan kunt u deze bij de downloads vinden.  

Vakcode + afkorting vak

De code van het vak wordt 0400. Vanaf het schooljaar 2018-2019 kan de nieuwe vakcode worden gebruikt voor de instroom bovenbouw havo en vwo. In het schooljaar 2019-2020 kunnen resultaten bedrijfseconomie aangeleverd worden voor havo en in schooljaar 2020-2021 kunnen de resultaten bedrijfseconomie aangeleverd worden voor vwo. De officiële ‘roepnaam’ wordt bedrijfseconomie en de officiële afkorting: beco.