Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Afstemming met MVT en Nederlands

24-5-2016

De afstemming met MVT en Nederlands komt het meest expliciet in domein A aan de orde via het subdomein A2.

Subdomein A2: Communiceren

De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.