Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Voorbeelduitwerking toetsterm 19b1

5-2-2018

Toetsterm 19b1 vraagt de kandidaten om veranderingen te beschrijven in de sociale en culturele achtergrond van de bevolking in de eigen regio.
Het verschijnsel is hier de sociale en culturele achtergrond van de bevolking, het gebied is de eigen regio van de leerling of een representatief deel ervan. In dit geval gaat het om twee tijdstippen: een tijdstip in het verleden in vergelijking met nu.
Hoe u de sociale en culturele achtergrond nader invult, is afhankelijk van de ontwikkelingen in de betreffende regio. Een belangrijke indicator voor sociale en culturele achtergronden is de samenstelling van de beroepsbevolking.
De keuze van een tijdstip in het verleden kunt u laten afhangen van bepaalde ontwikkelingen die in het gebied hebben plaatsgevonden. U kunt ook didactische overwegingen mee laten wegen en een tijdstip kiezen dat leerlingen uitnodigt/oproept met hun grootouders of hun leeftijdgenoten over het betreffende gebied in gesprek te gaan.
´Verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd’ is hier de aardrijkskundige werkwijze die van toepassing is. Het beschrijven van een ontwikkeling is hetzelfde als vergelijken in de tijd.

Vergelijken in de tijd gaat in drie stappen:

  1. Beschrijf de situatie vroeger.
  2. Beschrijf de situatie nu.
  3. Beschrijf wat er is veranderd (zo nodig ook wat er hetzelfde is gebleven; soms is dat veelzeggend).

Wanneer een leerling een opdracht in deze zin naar behoren heeft volbracht, is aan de toetsterm voldaan.