Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Voorbeeld PTA's

30-1-2018

​In het rechtermenu vindt u drie voorbeelden van PTA's als download.
Het zijn originele PTA’s van drie verschillende scholen en telkens gebaseerd op een andere aardrijkskundemethode.

Voorbeeld 1 op basis van de methode Wereldwijs.

Voorbeeld 2 op basis van de methode buiteNLand.

Voorbeeld 3 op basis van de methode De Geo.