Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Schema thema's en schaalniveaus en regio's

30-1-2018

​Het examenprogramma kent een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en profielen in het vmbo gelden. Het volledige en actuele examenprogramma is altijd te vinden op www.examenblad.nl.

 

Tabel 1: Thema's, regio's en schaalniveaus in de exameneenheden van het examenprogramma aardrijkskunde en de verdeling CE/SE.

Tabel 1.JPG