Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Uitgangspunten en thema's

30-1-2018

Uitgangspunten:

1. Leerlingen krijgen inzicht in de relatie mens – natuur.
2. Leerlingen ontwikkelen een wereldbeeld.
3. Leerlingen leren aardrijkskundig denken.
4. Leerlingen worden zicht bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheden en de keuzen die ze daarin hebben.

Thema’s:

1. Weer en klimaat.
2. Water.
3. Bronnen van energie.
4. Bevolking en ruimte.
5. Arm en rijk.
6. Grenzen en identiteit.