Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Overzicht Kerndelen

8-2-2018

​Het programma bestaat uit 9 kerndelen.

De kerndelen K1 Oriëntatie op leren en werken en K2 Basisvaardigheden zijn compact beschreven. Zie de links in het rechtermenu.

De kerndelen K3 tot en met K9 zijn uitgebreid beschreven. Zie de downloads in het rechtermenu.

De kerndelen K4, K6 en K8 zijn CE kerndelen. Ze bevatten tevens een eindterm die betrekking heeft op de eigen regio en deel uit maakt van het SE. Deze eindtermen zijn in deze handreiking SE toegelicht.