Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Afstemming natuurvakken

6-2-2018

Bij de volgende onderwerpen uit de examenprogramma's voor de natuurvakken (exacte vakken) in het vmbo zijn er raakvlakken met het aardrijkskundeprogramma:

​ ​Natuur- en scheikunde I

​Aardrijkskunde
​NASK1/K5
NASK1/K6
​Elektrische energie
Verbranden en verwarmen
​AK/K5​Bronnen van energie
NASK1/K12​Het weer​AK/K4​Weer en klimaat
​ ​Natuur- en scheikunde II​Aardrijkskunde
​NASK2/K4​Mens en omgeving: gebruik van stoffen​AK/K5
AK/K6
​Bronnen van energie
Water
​NASK2/K5​Mens en omgeving: verbranding​AK/K5​Bronnen van energie
​NASK2/K7​Water, zuren en basen​AK/K6​Water
​ ​Biologie​ ​Aardrijkskunde
​BI/K7​Mensen beïnvloeden hun omgeving​AK/K5
AK/K6

​Bronnen van energie
Water


Bovenstaande kerndelen bij de natuurvakken maken deel uit van de examenprogramma's voor gt.

Tevens is afstemming mogelijk met vaardigheden die geoefend worden in het kader van het vak informatietechnologie (alleen schoolexamen). Bijvoorbeeld met  het onderdeel IT3 ICT-vaardigheden. Dit onderdeel sluit aan bij aardrijkskunde, waar het van belang is dat leerlingen digitale kaarten en bronnen (onder meer eenvoudige GIS - Geografische Informatie Systemen) kunnen gebruiken.

Voor de concrete eindtermen en uitwerkingen: zie de examenprogramma's en syllabi van de natuurvakken die te vinden zijn op de website van Examenblad.